Ontwikkeling cobalt-vrije versnellerNPSP helpt Nouryon (voorheen AkzoNobel) bij het testen van kobaltvrije versnellers.

Volgens de Europese REACH-wetgeving (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) worden kobaltcarboxylaten zoals kobaltoctoaat beoordeeld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Ze zijn sinds augustus 2012 door het Cobalt REACH Consortium geclassificeerd als CMR2 Reprotoxisch onder CLP en kunnen worden heringedeeld in kankerverwekkende klasse 1B, wat het gebruik ervan zou beperken.
Kobaltoctoaten worden gebruikt als versnellers voor het uitharden bij omgevingstemperatuur van ¬ onverzadigde polyester- en vinylesterharsen, waar ze de gebruikte organische peroxide-uithardingsmiddelen activeren. De gevormde vrije radicalen helpen de eigenlijke uithardingsreactie op gang. Tegenwoordig is de vervanging van kobalt een van de grootste uitdagingen voor de onverzadigde polyesterharsindustrie vanwege het uitgebreide gebruik ervan. De meeste harsen en toepassingen zijn afgestemd op het gebruik van dit veelzijdige metaal.
Anticiperend op de toenemende milieudruk op kobalt loopt Nouryon voorop met een reeks kobaltvrije versnellers. De nieuwe Nouryact kobaltvrije ¬versnellers zijn gebaseerd op koper, mangaan en ijzer en kunnen worden gebruikt als alternatief voor conventionele op kobalt gebaseerde versnellers. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en kunnen bij kamertemperatuur worden gemengd tot een standaard basishars, waardoor ze geschikt zijn voor alle fabrikanten van composietcomponenten, eindgebruikers en harsfabrikanten.


NPSP heeft als eerste Nouryact CF12 getest en geëvalueerd in haar Resin Transfer Moulding (RTM) productieproces. De evaluatie ervan toont aan dat het kobaltvrije uithardingssysteem een rechtstreekse vervanging is voor kobalt en dat de procesflexibiliteit en de mechanische eigenschappen van het eindproduct behouden blijven.
NPSP vervaardigde de composiet stoel Pastoe Low LC03 met Nouryact CF12. De stoel is vervaardigd onder het Nabasco®-label (‘nature based composites’) van NPSP, wat garandeert dat de gebruikte productiemethoden zowel milieuvriendelijk als technisch en economisch haalbaar zijn. Bovendien wacht het materiaal op een ‘cradle to cradle’-certificering. De dikte van het onderdeel varieert van 4 mm tot 8 mm en de gebruikte versterkingen zijn vlas en hennep. De hars is een standaard DCPD-hars. De gel-tijd is op de gewenste 60 minuten ingesteld. De uitharding wordt uitgevoerd met Butanox M-50 bij omgevingstemperatuur (20-23 ° C).
Door het gebruik van Nouryact kan de composietwereld een stap zetten naar een materiaal zonder gebruik van Critical Raw Materials.

Cobalt-free curing taking off - Materials Today

Materialen