Ga direct naar

Visie

Een visie op duurzaamheid

Er wordt steeds kritischer gekeken naar de milieubelasting van producten gedurende de hele levenscyclus. Er komen steeds meer milieuvriendelijke producten op de markt en ook de vraag neemt toe. Daarbij is vaak niet direct duidelijk welke oplossing het méést duurzaam is.  

NPSP zoekt naar structurele oplossingen voor milieuproblemen van vandaag. Wij zijn er van overtuigd dat de duurzame potentie van composiet op termijn groter is dan de huidige nadelen.  

Nadelen
De composietbranche heeft qua duurzaamheid nog genoeg te doen. Een zeilboot van glasvezelpolyester kan nu na de gebruiksfase geen kant meer op. Storten is gezien EU-regelgeving niet meer mogelijk en verbranden problematisch, omdat het glas de ovens vervuilt.  

Composietproducten moeten vaak aan hoge technische eisen voldoen; licht, sterk, vandalisme-, chemicaliën- en UV-bestendig. In de productie streven we naar optimale hechting tussen de componenten. Dat zorgt er ook voor dat deze aan het einde van de levensduur juist weer moeilijk te scheiden zijn. Recycling van composiet is vooralsnog dan ook technisch lastig en duur.  

Potentie
Composiet biedt echter ook nieuwe kansen voor het milieu. Bij gebruik in transportmiddelen zoals treinen en bussen, is minder materiaal nodig om dezelfde sterkte te bereiken. Dit bespaart niet alleen materiaal, maar ook gewicht. Hierdoor heeft het voertuig minder energie nodig om zich voort te bewegen en wordt de CO2-uitstoot per kilometer lager

NPSP wil de potentiële voordelen van composiet optimaal benutten. Wij werken stap-voor-stap aan structurele en circulaire oplossingen die grootschalige toepassingen van steeds duurzamere composieten mogelijk maken.
Nu: Natuurvezel vervangt glasvezel
Door glasvezel te vervangen door natuurvezel kan composiet wél worden verbrand. Dankzij de snelle productietijd heeft natuurvezelcomposiet een kortere CO2-cyclus en kan het als biomassa worden verbrand tot groene stroom. Met deze innovatie heeft NPSP een belangrijke eerste stap gezet richting duurzaam composiet.
Meer over Nature Based Composites

Binnenkort: Van kunst- naar biohars
De ontwikkeling van bioharstoepassingen is de volgende stap naar sterke, lichte en milieuvriendelijke materialen. Composiet van volledig biobased materiaal biedt nieuwe mogelijkheden voor verlenging van de biomassaketen. Voordat biomassa wordt verbrand in groene stroom, kan deze eerst gebruikt worden voor hoogwaardige producten met een lange levensduur. Dit waarde van de grondstof, en van de landbouwgrond waarop ze wordt verbouwd, neemt hierdoor significant toe. NPSP verwacht in 2009 de eerste producten te vervaardigen waarin natuurlijke vezels en een eerste versie biohars worden gecombineerd. 
Op termijn: Recycling
100% biobased is nog niet 100% biologisch afbreekbaar. Het valt op dit moment nog niet te voorspellen of dat in de toekomst ook mogelijk is. Het inzamelen van afvalmaterialen en producten, het verder verlengen van de levensduur en adequate recyclen na de gebruiksfase heeft dan ook onze volle aandacht. Op termijn wil NPSP er aan bijdragen dat ‘haar’ producten op juiste wijze worden afgedankt en dat waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.
Toekomst: Cradle-to-cradle
Het cradle-to-cradle concept streeft naar afval als volwaardig ingrediënt voor een nieuwe levenscyclus. Met natuurvezel, biohars en recycling zet NPSP belangrijke stappen op weg naar cradle-to-cradle composiet. Op korte termijn wordt toegewerkt naar cradle-to-cradle-certificering voor Nabasco®.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl