Ga direct naar

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid zit NPSP in de genen. Het verduurzamen van het primaire proces staat daarbij op de eerste plaats; daar is onze impact immers het grootst. Maar we doen meer.
Arbeidsparticipatie
NPSP biedt ook werkgelegenheid aan mensen die door persoonlijke omstandigheden elders niet zo makkelijk aan de slag komen, zoals dropouts, 50-plussers en reļntegreerders.
KinderUniversiteit Haarlem
NPSP participeert in de KinderUniversiteit Haarlem, een initiatief van de lokale vrijwilligerscentrale. Kinderen van 10 tot 14 jaar ontdekken in de fabriek de mogelijkheden van techniek en daagt ze uit hun eigen capaciteiten te laten zien.
Lees meer over de KinderUniversiteit  
NPSP Fietsenplan, gescheiden afval en groene stroom
NPSP maakt volledig gebruik van groene stroom van Greenchoice. NPSP biedt haar werknemers een leenfiets en zamelt haar afval gescheiden in. 
MVO Nederland
MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland helpt ondernemers om de kansen van MVO te benutten; kansen die winst opleveren voor bedrijf, milieu en maatschappij. NPSP Composieten is sinds 2005 lid van MVO Nederland.
Lees meer over MVO Nederland
PRIMA Ondernemen Award
NPSP won in 2005 de eerste zilveren PRIMA Ondernemen Award. Deze tweejaarlijkse prijs beloont innovatief en duurzaam ondernemerschap. De prijs is een initiatief van de Federatie Nederlandse Kunststof- en Rubberindustrie (NRK) en wordt ondersteund door ABN Amro en Berenschot. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de bedrijfsstrategie en leidinggeven, in de producten, en bij het personeel en binnen de organisatie van het bedrijf.
NPSP Composieten ondersteunt Puik Hergebruik van Spaarnelanden
In dit initiatief worden schone restmateriaal en restpartijen ingezameld en weggegeven als knutselmateriaal aan scholen, kinderopvang, buurtcentra, organisaties, kunstenaars en studenten van kunstopleidingen. Het initiatief is tevens een werkgelegenheidsproject voor jongeren en volwassenen die een steun in de rug nodig hebben. Creatief, innovatief, sociaal en duurzaam.
 
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl