Ga direct naar

NaBasCo producten op Ecomobiel in AHOY

  
OKT/11
ALFEN ICU en Band Op Spanning presenteren NaBasCo producten

ALFEN ICU en Band op Spanning presenteren de voordelen van het gebruik van het milieuvriendelijke materiaal NaBasCo in producten voor de openbare ruimte! Deze noviteiten worden gepresenteerd op de Ecomobiel in AHOY Rotterdam. In samenwerking met NPSP Composieten zijn deze groene producten ontwikkeld van het milieu vriendelijke materiaal Nabasco® – Nature Based Composites.

In de behuizing van het oplaadpunt voor elektrisch rijden TWIN laten ALFEN ICU (standnummer 44) en NPSP Composieten zien hoe een duurzaam materiaal gebruikt kan worden voor veeleisende en innovatieve toepassingen. 

In de Bandenpomp van Band op Spanning (standnummer 21) is het tastbare bewijs geleverd dat een milieuvriendelijk materiaal succesvol kan worden toegepast in de buitenruimte.
 
 
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl