Ga direct naar

De Kracht van Vlas

  
MEI/11
Producten van NPSP composieten versterken tentoonstelling

Producten van NPSP composieten versterken tentoonstelling `de Kracht van Vlas`. Wethouder Van Agteren opent tentoonstelling op QWIC scooter waarbij alle staal is vervangen door biobased composiet materiaal. Kopstukken op de tentoonstelling `de Kracht van Vlas` zijn de neus van de koplopertrein van de NS, de ANWB fietspaddestoel en wasbakken voor Staatsbosbeheer die het Haarlemse bedrijf NPSP composieten hebben geproduceerd. De tentoonstelling laat hiermee duidelijk zien hoe vlas kan worden ingezet in innovatieve, high tech toepassingen. Vandaag is deze tentoonstelling geopend in natuur- en cultuurhistorisch museum TwentseWelle.


De Manifestatie ‘De Kracht van Vlas’ wil de veelzijdigheid het gewas vlas tonen en haar unieke eigenschappen. Zo worden er hoogwaardige technologische producten van gemaakt. Het wordt verwerkt in verf, toegepast in de auto- en vliegtuigindustrie en gebruikt bij de productie van voeding en kleding. Opvallend hierbij is dat voor alle deelproducten van vlas een zinvolle toepassing bestaat en er dus geen restafval overblijft. Dit heeft een positieve invloed op onze leefomgeving. De manifestatie ‘De kracht van Vlas’ wordt gehouden in Enschede in de maanden mei tot midden september.
Gastheer van de openingsmanifestatie is wethouder Hans van Agteren, de opening is verzorgd door Anne van der Meiden, kenner op het gebied van religie en volksaard. Peter Fraanje, manager sustainability van Bouwend Nederland is ingaan op de duurzaamheid van vlas.  

Tussen het Lammerinkswönner en museum TwentseWelle loopt een route van ingezaaid vlas. Gedurende de komende maanden is het groeiproces van de plant prachtig te volgen. Geďnspireerd door de bijzondere eigenschappen van vlas maken diverse kunstenaars uit de regio kunstwerken waarin vlas of een deelproduct van vlas als basismateriaal is toegepast. Deze werken zijn te bezichtigen langs de vlasroute en op de tentoonstellingslocaties. Ook worden er door een aantal kunstenaars workshops georganiseerd voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën waarbij vlas de hoofdrol speelt. Voor het bedrijfsleven is het erg interessant te ontdekken hoe vlas een impuls kan geven op gebied van duurzaamheid, technologische ontwikkeling en nieuwe toepassingen. Als afsluiting van de manifestatie wordt midden september een symposium georganiseerd met lezingen, workshops en een duurzaamheidmarkt.
Moezelhavenweg 9 | 1043 AM Amsterdam | The Netherlands | +31 (0)6 5 2345 020 of +31 (0)6 27 17 2994 | info@npsp.nl